KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

Komora fizioterapeuta Crne Gore

 

Komora fizioterapeuta Crne Gore se zalaže za uspostavljanje stručnog, nezavisnog, samostalnog, nepristrasnog, efikasnog i odgovornog odnosa prema profesiji, afirmacijom fizioterapije kao struke, unapređenjem nivoa edukacije, povećavanjem kompetencija fizioterapeuta, jačanjem ugleda, profesionalne etike i dostojanstva fizioterapeuta, u cilju izgradnje zdravog odnosa i informisanosti stručne i šire javnosti.

Naša misija je da se nastavi permanentno edukovanje fizioterapeuta i da fizioterapija postane prepoznata, cijenjena, valorizovana i dostupna profesija u društvu.

Kontakt :

Sekretar Stručne službe Komore
Milena Miranović, specijalista primijenjene fizioterapije
+38220/331-427
[email protected]

Referent za administrativne poslove u Komori
Milica Pavićević, specijalista primijenjene fizioterapije
+38220/331-427
[email protected]

Zamjenik predsjednika Komore
Nemanja Peković, specijalista primijenjene fizioterapije
+38220/331-427
[email protected]

Predsjednik Komore
Krsto Kovačević, magistar fizikalne terapije
+38220/331-427
[email protected]

KOMORA FIZIOTERAPEUTA
CRNE GORE
Poštanski fah 35,
81000 Podgorica
+38220/331-427
[email protected]

 

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podgorica
Get directions
Ponedeljak - Petak : 07:00 - 15:00