Katica i Ante vječna ljubav na ostrvu tuge

“Putniče, kad prispiješ na ove strane da razgledaš divni Boko-Kotorski zaljev, prebaci se na otočić sv. Đorđa , uljezi u onu starodavnu crkvu. Kod malih vrata stoji onaj žalosni grob u kom počivaju zajedno Ante Slović i Katica Kalfić. Milostiva ih ista ploča sjedinila. De i ti zaštedi dvije milostive suze nad onim jadnicima koje je na ovome svijetu od kolijevke do groba tuga pratila.”

Kroz istoriju do dana današnjeg ispričane i napisane su brojne ljubavne priče, sretne i tragične. Jedna od možda i najtužnijih priča je tu u Boki, na ostrvu Sveti Juraj ili Sveti Đorđe. Koliko puta ste prošli i vidjeli to ostrvo? Da li ste se ikada zapitali šta se krije iza tih zidina?  Ovo je priča o tajni iza zidina i priča o jednoj tragičnoj ljubavi koja bi zasjenila i onu najpoznatiju Šekspirovu Romea i Juliju…

Autor teksta je Tomislav Grgurević – a ovaj tekst prenosimo kao sjećanje na jednog divnog čovjeka koji je svoj život posvetio Boki, njenim običajima, ljudima i novinarstvu.

“Prave opasnosti po stanovnike ostrva i crkve Svetog Đorđa počele su u septembru 1812. godine kada su Francuzi, ne tražeći odobrenje opata Vicka Mazarovića, Peraštanina, zauzeli ostrvo. Njihov komandant bio je odobrio opatu da može izvršiti berbu grožđa i ostalih plodova koje su sveštenici ovdje imali. Francuzi su odmah na ostrvu postavili bateriju čije su cijevi usmjerili u pravcu Veriga. Počeli su i gradnju bedema oko ostrva sa južne i jugozapadne strane do samostana te sa jugoistoka do crkvene kapele.

Peraštani i francuska posada na ostrvu očekivali su dalji razvoj događaja jer je bilo očito da to nije kraj rata. Kada se 13. oktobra 1813. godine pojavila pred Herceg-Novim engleske fregate ”Baccante”, Peraštani, čije su simpatije bile na strani Engleza, u odnosu na omrznute Francuze, pobunili su se skupa sa građanima Dobrote, Prčanja i Risna.

Četa peraških građana borbama vičnim zauzela je tvrđavu sveti Križ, na dominantnom vidikovcu iznad grada. Komandant napada Alojz Visković proglasio je za zarobljenika zapovjednika posade Tschermella. Peraštani su u zank uspješnog zauzeća i završetka ustanka protiv Francuza istakli na tvrđavi englesku zastavu.

Kada je komandant ostrva i utvrđenja Svetog Đorđa, Kaliman, saznao za to, odlučio je odmah da reaguje. Pismom datiranim ”Sveti Đorđe 13. oktobra 1813” obratio se načelniku opštine peraške, saopštavajući: ”znajući da imam posla sa osobama, koje poznavaju ratna prava i običaje, obraćam vam se da Vam saopštim, da uslijed događaja, koji su se danas desili, osjećam obavezu da otvorim vatru na mjesto i perašku tvrđavu i da u tu svrhu ispalim granate i zapalim barutanu pri utvrđenju, čime bi cijelo mjesto bilo izloženo katastrofi.”

Francuski komandant je još tražio, da bi se izbjeglo granatiranje, da se ”začepe topovi na tvrđavi i da mu se dostavi pismeno svjedočenje zarobljenih Francuza da je to stvarno učinjeno”. U protivnom, nagovijestio je Kaliman, otvoriće vatru.

Alviz Visković je takođe pismeno odgovorio da to neće učiniti jer je ”pobjedonosna vojska Frana II, cara austrijskog, već ušla u ovaj okrug zajedno sa pomorskom eksadrom Kralja Britanskog, njegova prijatelja i saveznika. Sva Boka se skupa sa nama digla na oružje, svoju odbranu. Mi smo zauzeli perašku tvrđavu da je predamo Njegovu Veličanstvu Austrijskom Caru”.

KATICA U MRTVAČKOM SANDUKU
Kada je došao do kuće nije ga na vratima dočekala draga i potrčala mu u susret. Škure su bile zatvorene, a svuda je bila zlokobna tišina. Obuzela ga je zla slutnja. Ušao je u kuću. Avaj! U mrtvačkom kovčegu bila je Katica. Saopšteno mu je da je ubijena topovskom granatom ispaljenom sa ostrva. Dok je ojađeni i izbezumljeni Ante ridao, ljudi su ga sažalijevali i ne sluteći da je upravo on slučajni, nenamjerni ubica.
Sljedećeg jutra pogrebna povorka, sa posmrtnim ostacima lijepe Katice, prošla je oko Perasta, a potom se čamcima uputila na ostrvu mrtvih – Svetom Đorđu. U prvom čamcu, po običaju, bio je sveštenik, a u drugom mrtvački sanduk. U jednom od čamaca tugovao je Ante, Katičin ljubavnik i ubica. Ljudi ga nijesu osuđivali nego žalili, jer su znali za njihovu ljubav. Katica je sahranjena na ostrvu u sumrak, uz zvuke pogrebnog zvona…

 

Već ranije, toga dana, francuski oficir bio je odlučio da ostane te noći na ostrvu sa svojom dragom i da je ne napušta. Skinuo je ”prokletu uniformu” i postao čuvar Katičinog groba i ostrva mrtvih. Postao je Fra Frane, jedini stalni stanovnik na mjestu gdje su obitovali samo mrtvi. Prolazile su godine. fra Frane je stario, ali njegova ljubav bila je i dalje “vruća”.

U to vrijeme počele su se dešavati promjene na ostrvu. Francuzi su iznenada otišli. Ostrvo je ostalo prazno i pusto. Prazan je ostao i stan njihovog komandanta Kalmaina koji je Sloviću izdao naređenje da otvori vatru na tvrđavu Sveti Križ. Nije se uselio u prazni stan već je noći provodio pored groba svoje drage. Stajao je tu i gledao zvijezde, očekujući da će se njegova stela uskoro sunovratiti i donijeti mu željenu smrt i darovati mir.

Uskoro su došli Englezi. Svoju fregatu ”Bacabte” usidrili su u blizini ostrva, na pola puta od ostrva Gospa od Škrpjela. Engleski mornari su se iskrcali na ostrvo i zapazili čudnog čovjeka. Nijesu ga dirali – već su bili saznali za njegovu sudbinu. Hranili su ga. Učtvio su mu se javljali, a jednog dana stigli su i sa kitom ljubičica koje su ubrali negdje na kopnu.

Poslije izvjesnog vremena Englezi su odnijeli topove, što su ih ostavili Francuzi na ostrvu. Bili su im potrebni za opsadu Kotora. Tada je odnešena i municija za njih. Pustinjak je ostao sam. Bio je čuo da su Peraštani, Dobroćani i Prčanjani tražili da se topovi ne odnose sa ostrva, iz straha da se time ne otvori slobodan prolaz eventualnim budućim napadačima iz pravca Veriga. Tražili su da se još više naoruža ostrvo – tvrđava.
Engleski komandant ih nije htio poslušati i tako su topovi odneseni. Među njima bio je i onaj iz koga je Ante pucao. Dobro ga je poznavao. Na njemu je crnom bojom ucrtan veliki krst.Ante Slović bio je, rekosmo, zadugo jedini stanovnik ostrva Sveti Đorđe. Društvo su mu pravili samo mrtvi. Ponekad bi navraćao opet Vicko Mazarović da obavi svoje opatijske – svešteničke dužnosti. Kada bi došao donio bi pomoć nesrećnom pustinjaku koji ništa nije tražio, ali je zato cijeli dan molio za spas duše njegove Katice i ostalih stotina Peraštana, čije su duše bile na ostrvu. Stizali su, u to ratno vrijeme i Peraštani, naročito na dane Svetog Benegdikta, Svetog Đorđa i Svete Marije da se poklone sjenama svojih predaka. Javljali su se pustinjaku i ukazivali počast grobu u kojem je počivala Katica. To su činili radi nje, ali i u znak poštovanja prema čuvaru njenog groba…
Druge decenije pretprošlog vijeka ratnih vihor još je bijesnio. Smjenjivali su se osvajači, a svaki od njih želio je vječno tu ostati. Ipak, otišli su.

Peraškom pustinjaku stigla i božja pomoć
Prolazile su godine. Bivši francuski oficir Ante Slović, alijas Fra Frane, stario je na ostrvu, boraveći u porušenom samostanu Svetog Đorđa. No, tragičnu ljubav prema Katici nije mogao zaboraviti. Na njenom grobu je uvijek bilo cvijeće, a noću gorjela svijeća, bez obzira na doba godine, ili vremenske prilike.
Peraški pustinjak brinuo je i o ostalim grobovima na ostrvu, čije su duše bile njegovi jedini drugari. Uređivao je i održavao groblje, a starao se i o drveću i čistoći ostrva. Zasadio je i nove čemprese…

”VOZI KAO FRA FRANE”
Nije, međutim, mogao obezbijediti, u pravoj pustinji na ostrvu, koje okružuje more, sve što je bilo potrebno mrtvacima. Trebalo je ovom nesrećnom čovjeku ulja i ostalih potrepština da bi uvijek noću gorele svijeće na grobovima mrtvih za dušu pokojnika koji su bili našli mir na ostrvu nasuprot Veriga odakle su, u to vrijeme, često dolazile nesreće.
Jedina njegova veza sa kopnom bila je mala barka koju su mu poklonili Peraštani. Kao rođeni ostrvljanin, sa Cresa, bio je dobar veslač i odličan poznavalac ”ćudi vremena” i ponašanja mora. Tačno je znao kada se može uputiti čamcem ka Peratu, ili obližnjim mjestima. Peraštani su govorili ”vozi kao fra Frane”. Čak i u vremenima najvćeih nevremena njegova trošna barka, izlijepljena katranom, bez teškoća je savlađivala jake struje u Verigama i suprotan vjetar.

Fra Frane je često obilazio Perast tražeći pomoć za održavanje groblja. Trebalo mu je i mnogo svijeća u dane Božića, Uskrsa, posebno Dana mrtvih. Slobodno ulazio u kuće, bio je drag Peraštanima, koji su patili s njim zbog njegovog neprobola. U početku su ga nagovarali da napusti ostrvo i živi kao ostali ljudi, ali su odustali kad su shvatili da je ljubav jača.

Često je čamcem stizao do mjesta u Hercegnovskom i Tivatskom zalivu, ne vodeći računa o vremenskim prilikama, a spas duša mu je bio važniji od svega, pa i njegovog života. Njegova barka bila je istih godina kao i on, sva zakrpljena katranom, što ju je činilo znatno težom.

Dok je veslao protiv jakih struja i vjetrova Peraštani su strahovali za život nesrećnog pustinjaka. Posmatrali su ga sa svojih prozora, dok je u nevremena njegov čamac “letio” ka ostrvu, boreći se sa naoko nesavladivom prirodom. Ono što nije moglo više bokeljskih obučenih pomoraca mogao je starac, sam. U tim kritičnim trenucima, kada bi vidio da ga priroda nadjačava, Fra Frane bi spustio vesla, prekstio se, pomolio Bogu i pozvao duhove mrtvih:
– Ajmo ća! Marko, Pero, Krsto, Vicko, Andrija i ostali. Ajmo ća, složno! Ćapajmo vesla. Složno agvantajmo! Pomognite mi da bi i ja vama pomogao i zapalio vam svijeće nad glavama!
Prozivao je imena ljudi čiji posmrtni ostaci počivaju na groblju. I tada bi mu duhovi onih koji su nekad bili vješti pomorci priskočili u pomoć i tako bi pustinjak stigao do svoga skrovišta… Da ne bi valovi razbili trošnu barku, izbacili bi je desetak metara od obale, na potpuno bezbjedno mjesto, van domašaja valova.
Narednog dana, kada bi Peraštani došli na ostrvo da vide što je bilo sa pustinjakom, čudili bi se otkud starcu tolika snaga da preživi. Onda bi shvatili da mu pomaže Svevišnji i duhovi peraških pomoraca, sahranjenih na ostrvu.

Katkad bi poneko navratio na ostrvo i razgovarao sa nesrećnikom, donio mu hrane ili u jesen odjeću za zimu…
Jedne noći Paraštani su primijetili da na ostrvu nema upaljene svijeće. Ujutro su, po jakom jugu, stigli na otok. Kraj Katičinog groba našli su Fra Frana mrtvog. U starčevoj ruci nalazila se cedulja sa posljednjom željom: ”Sahranite me ovdje, da i mrtav budem sa Katicom!” Peraštani su mu ispunili tu želju. Od tada uz zid crkve stoji grob koji nema natpisa. U njemu počivaju peraški Romeo i Julija.

“Putniče, kad prispiješ na ove strane da razgledaš divni Boko-Kotorski zaljev, prebaci se na otočić sv. Đorđa , uljezi u onu starodavnu crkvu. Kod malih vrata stoji onaj žalosni grob u kom počivaju zajedno Ante Slović i Katica Kalfić. Milostiva ih ista ploča sjedinila. De i ti zaštedi dvije milostive suze nad onim jadnicima koje je na ovome svijetu od kolijevke do groba tuga pratila.” – Don Srećko VULOVIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *