Fašinada

Fašinada tradicionalni običaj u Perastu koji traje više od pola vijeka …

Do danas se u Perastu zadržao jedinstveni običaj pod nazivom „Fašinada“ , 22. jula slavi se pronalaženje slike Gospe na hridi i obilježavanje početka izgradnje ostrva Gospe od Škrpjela. Svake godine na taj dan Peraštani sa svojim barkama dovlače kamenje i potapaju ga oko ostrva. Ovaj običaj ima simboličke, ali i cisto praktičke osnove da nadoknadi kamenje koje more odnosi. Peraška Fašinada predstavlja po svom karakteru  jedinstvenu ceremoniju cjelokupnog Mediteranskog bazena. U njenoj jednostavnosti, lišenoj svakog folklornog elementa sačuvano je drevno sjećanje na početak vjekovnih napora koji su bili potrebni da bi se oko male hridi (škrpjela) formiralo ostrvo sa platoom na kojem se uzdiže mala crkva.

Ako od Perasta pogledate ka Bokokotorskom zalivu, vidjećete dva ostrva koja kao da plivaju na morskoj površini, nestvarno djelujući čak i onima koji su ih i ranije gledali, Gospu od Škrpjela i ostrvo Sveti Đorđe.

Ovo neobično ostrvo, nastalo je kao rezultat vjekovnog preplitanja legende i tradicije, uz svesrdnu pomoć žitelja Perasta i drugih gradova Boke.

Legenda kaže da su 22. jula 1452. godine, mornari, na stijeni u sred mora, našli ikonu Bogorodice sa djetetom. Od toga dana, nastala je tradicija da pomorci, po povratku sa uspješne plovidbe, polažu kamenje uz obalu Gospe od Škrpjela.

Vjekovima je nastajalo ovo, ljudskom rukom pravljeno, ostrvo. Njegove osnove u dubinama zaliva kriju i stotine isluženih jedrenjaka, koji su napunjeni kamenom i potopljeni, kako bi ostrvo i dalje stajalo nad vodom.

Crkva sadrži veliki broj umjetničkih djela čuvenog kotorskog slikara Tripa Kokolje, kao i ikonu Gospa od Škrpjela, koju je 1452. napravio Lovro Dobričević.

Posjetioci ove crkve mogu vidjeti i nesvakidašnju tapiseriju, koju je tokom 25 godina pravila Jacinta Kunić-Mijović, čekajući dragog da se vrati sa mora i u koju je utkala i djelove svoje kose, zlatne u mladosti i srebrne u starosti.

Do današnjeg dana, svake godine na 22.jul, Bokelji nastavljaju tradiciju obnove temelja ostrva i kroz manifestaciju nazvanu fašinada, barkama dopremaju kamen do ostrva i tu ga polažu u dubine, kako bi Gospa od Škrpjela i dalje krasila pogled sa Perasta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *