Brigada – Šavnik 2022.

Da li i na koji način umjetnička imaginacija može podržati posustalu političku situaciju?  Ima li umjetnost snagu da  inspiriše pojedince i zajednice da postavljaju nove političke zahtjeve i ne mire se sa postojećim stanjem? 

Da li i na koji način umjetnička imaginacija može podržati posustalu političku situaciju?  Ima li umjetnost snagu da  inspiriše pojedince i zajednice da postavljaju nove političke zahtjeve i ne mire se sa postojećim stanjem?

Kao reakcija na ova pitanja nastali su radovi mladih umjetnika/ca koji su producirani tokom rezidencijalnog programa “Brigada/Šavnik 22” (13-19. septembar 2022), a koji će biti predstavljeni na istoimenoj izložbi.

Otvaranje izložbe je 3. novembra u Kulturnom centru “201 engaging space”, Ul. Kralja Nikole 10, sa početkom u 20 sati. 

Radovi koji će biti predstavljeni nastali su kao rezultat razgovora umjetnika/ca sa stanovnicima Šavnika, istraživanja prošlosti ovog grada i njegovih perspektiva, diskusija o odgovornosti umjetnosti prema zajednici, kao  i grupnog rada sa mentorima/kama (Duško Miljanić, Mirko Radonjić, Bojana Popadić, Ivana Vujošević i Pavle Simonović).

Ovom izložbom završava se projekat „Brigada.me – Digitalna platforma za evropsku kulturu“, koji je realizovalo NVU “Art 365” u saradnji sa NVO NOVA Centar za feminističku kulturu kroz program „OCD u Crnoj Gori od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“, koji su sproveli Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža, finansirala Evropska unija, a kofinansiralo Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Izložba će biti otvorena od 3. do 10. novembra 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *