Bokom kotorskom – Gospa od Anđela i Gospa od Oriza

Priča o dvije crkve. Svaka posebna na svoj način. Jedna najmanja u Boki, a druga… Druga ima svoju priču…

Da li znate gdje je crkva Gospa od Snijega ili Gospa od Oriza ? Ovo je priča o najmanjoj crkvi u Boki Kotorskoj…

Crkva Sniježnoj Gospi podignuta je na pjeni od mora, u unutrašnjem dijelu Veriga, a u narodu je poznatija kao Gospa od Oriza. Ova je crkva ranije bila poznata pod imenom „de Rexa“. U dokumentima se prvi put pominje 1526 godine, mada je starija.

Photo : Miloš Škorić

Legende su isplele više priča o njenom nastanku, od kojih je svakako najljepša ona o kapetanu broda koji se, u olujnoj noći, zaklinje Gospi i obećava joj sagraditi crkvu, ako spasi posadu od sigurne smrti u razbješnjelim talasima, na domak Perasta, gdje su se uputili sa tovarom oriza. Posada je spašena, a obećanje ispunjeno. Na pjeni od mora, nikla je crkva, makar najmanja u Boki Kotorskoj.

Instagram : @ab_invisis

Bokelji su živjeli od mora i moru podređivali život, pa nije čudo što je, u prvom pronađenom dokumentu sa pomenom ove crkve, Milinja iz Perasta na umoru zavještao dva groša za misu koja će se, za njegovu dušu, služiti u Gospi od Oriza.

Crkva Gospa od Anđela, a nalazi se na istoimenom rtu, na tjesnacu Verige, najužem dijelu Boke Kotorske, koji razdvaja unutrašnje od spoljašnjih zaliva. Iako iznad vrata stoje uklesane godine 1585. i 1654.  smatra se da je ova crkva nastala ranije i da su tih godina rađene njene veće obnove. Tako su Peraštani 1585. godine oko nje podigli utvrde sa puškarnicama i napravili od ovog mjesta strateški važno utvrđenje za odbranu grada. Unutar zidina nalazi se manja jednospratna zgrada, u kojoj su vjerovatno bili smješteni stražari i kroz koju se može ući u crkvu.

Crkva je razorena 15. maja 1654. godine prilikom napada Turaka na Perast, ali je iste godine i obnovljena.

Iz ovog mjesta su iz mora, po potrebi podizane i razvlačene verige (gvozdeni lanac), kojima se neprijateljskim brodovima blokirao ulazak u unutrašnje zalive Boke. Otuda potiče i današnji naziv za ovaj tjesnac – Verige.

Sa rta se pruža lijep pogled na Perast i na peraška ostrva: Gospu od Škrpjela i Sveti Đorđe. Ostrvo Sv. Đorđe je takođe bilo utvrđeno i zajedno sa utvrđenjem na rtu Gospe od Anđela pomagalo u odbrani grada sa mora.

Naziv Gospa Sniježna ili Gospa od Snijega dolazi iz legende po kojoj je usred ljeta, 5. avgusta zaista pao snijeg ali u Rimu !

Po toj legendi koja je nastala u XIII. vijeku, Bogorodica se ukazala u noći 3. avgusta 352. g. tadašnjem papi Liberiju i rimskome patriciju Ivanu naređujući im da njoj u čast izgrade crkvu na onome mjestu koje će biti označeno snijegom.I tako je u noći, 5.avgusta usred ljeta pao snijeg na brežuljku Eskvilinu u Rimu. Sagrađena je bazililika pod imenom Sveta Marija Velika. Uz to bazilika se zove i „Sancta Maria ad nives“ – Gospa od snijega…

Crkva je renovirana sredinom 2015.godine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *