Tivat – prva destinacija u Crnoj Gori koja će započeti rad na međunarodnom priznanju “Green Destinations”

Tivat kao već poznat turistički grad u želji da opravda svoje mjesto na listi omiljenih turističkih destinacija u junu kreće u proces osnovne analize, koordinacije i zajedničkog definisanja postojećih i novih aktivnosti, sa šansom dobijanja sertifikata od strane programa Green Destinations nakon detaljnog izvještavanja, održivog poboljšanja i neutralne procjene međunarodnih stručnjaka.

Održivi razvoj i odgovorni turizam su uvijek bile ključne teme za turističku industriju, a nakon krize izazvane pandemijom virusa COVID – 19 i više nego ikada ranije. Razvoj turizma se u narednom periodu mora fokusirati na održivim rješenjima koje će biti dio integrisanog oporavka i dugoročnog kredibiliteta i uspjeha u svim traženim aspektima.

Kratkoročno, destinacije se moraju reorganizovati, usredsrediti na sigurnost gostiju/posjetilaca, dobro informisanje, podršku i blisku saradnju sa lokalnom privredom i ostalim stejkholderima. Srednjoročno i dugoročno gledano, destinacije moraju osmisliti aktivnosti koje će se bazirati na profesionalnom upravljanju destinacijom. Prema iskustvima drugih uspješnih destinacija, analizama međunarodnih institucija i stručnjaka održivi i odgovorni razvoj su od sve veće važnosti za buduće posjetioce, a takođe će uticati na unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice i na bolji imidž destinacije.

Strategijom razvoja turizma opštine Tivat do 2024.g. cilj je pozicioniranje Tivta kao turističke destinacije sa ponudom tokom cijele godine, očuvanje jedinstvenih obilježja, promocija postojećih i novih iskustava kao i pružanje dodatne vrijednosti za cijeli lanac turističke privrede. Posebna pažnja se mora posvetiti kontinuiranom uključivanju lokalne zajednice u razvoj turizma, kvalitetu života građana, ali i održivosti destinacije što je suštinski i nezaobilazni cilj.

Tivat kao već poznat turistički grad u želji da opravda svoje mjesto na listi omiljenih turističkih destinacija u junu kreće u proces osnovne analize, koordinacije i zajedničkog definisanja postojećih i novih aktivnosti, sa šansom dobijanja sertifikata od strane programa Green Destinations nakon detaljnog izvještavanja, održivog poboljšanja i neutralne procjene međunarodnih stručnjaka.

Green Destinations, neprofitna fondacija za održivi turistički razvoj i priznanja, nudi podršku u procesu održivog razvoja, a sve to aktivnim uključivanjem lokalne zajednice i poslovnog sektora.

Zajedno sa svojim partnerima podržavaju više od 200 odredišta u preko 50 zemalja širom svijeta, kada je u pitanju odgovorni turizam na globalno priznatim principima. Pomenuti program takođe teži ka održivim ciljevima razvoja. Green Destinations ili Quality Coast sertifikat više nego bilo koji drugi nudi prepoznatljivost i vidljivost destinacije na tržištu. Turistima pruža informacije o čistim, zelenim i odgovornim destinacijama.

Ulaskom u Green Destinations Tivat očekuju pogodnosti kao što su: nezavisna procjena dobrih i loših strana destinacije, detaljni predlozi za poboljšanje turizma uz akcenat na „zelena rješenja”, globalno prepoznavanje putem Green Destinations ili Quality Coast Awards – sertifikovanje, priznanja za dobre primjere prakse koji su implementirani, kao i besplatna povezanost sa globalnom zajednicom destinacija koje teže održivom turizmu, koje se svake godine okupljaju na međunarodnom događaju Global Green Destinations Days. Ova mreža i događaji nude jedinstvenu mogućnost da destinacije širom svijeta razmijene dobre primjere prakse i primjere kako dostići održive ciljeve.

Vidljivost na tržištu: Uspješni članovi imaju dozvolu za korišćenje postignutog statusa u marketingu (logotipi, transparenti, zastave); a nalaze se na sve većem broju platformi za promociju održivih putovanja (Good Travel Guide, Bookdifferent.com, Green Destinations Collection).

Kriterijumi ovog programa su prepoznati od strane Savjeta za održivi razvoj (Global Sustainable Tourism Council – www.gstc.org) a na kraju zahtjevnog i ambicioznog procesa destinacija može biti akreditovana od strane ovog savjeta. U regionu Slovenija je zemlja koja radi najuspješnije sa ovim programom.

U fokusu ovog programa je 6 „tema”. To su: upravljanje destinacijom, priroda i okolina, životna sredina i klima, kultura i tradicija, društveno blagostanje, poslovanje i ugostiteljstvo. U realizaciju cjelokupnog procesa biće uključen i javni i privatni sektor od predstavnika Opštine, lokalne privrede, investitora, lokalne zajednice.

Radeći efikasno u svim ovim aspektima, ka cilju dobijanja ovog sertifikata Tivat će još jednom opravdati svoju želju da postane jedna od vodećih turističkih destinacija i da će kroz adekvatan, strateški proces biti bolje mjesto za život lokalnog stanovništva ali i turista koji ga posjećuju a sve u smislu praćenja nacionalne strategije turizma i u 2021.g., 30 godina ustavne posvećenosti kao ekološke države.

TO Tivat će upravljati ovim procesom i u junu organizovati prvi sastanak/radionicu sa javnim i privatnim sektorom.

Više informacija o Green Destinations programu na linku: https://greendestinations.org

GSTC kriterijumi sa njihovom konkecijom prema održivim ciljevima razvoja (SDG – UN Sustainable Development Goals): https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0-SERBIAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *