Tivat aplikant za TOP 100 održivih destinacija za 2020.godinu

Turistička organizacija opštine Tivat je, u saradnji sa JP „Morsko dobro”, a u okviru projekta Green Destinations, nominovala Tivat za 2020 Sustainable Top 100 Destinations, saopštavaju iz PR službe TO Tivat.

Proces apliciranja sproveden je kroz nekoliko ključnih koraka. Naime, kroz korišćenje platforme Green Destinations bilo je neophodno unijeti informacije i izvijestiti o 15 traženih kriterijuma, kao i dostaviti dobar primjer prakse. Kao dobar primjer prakse sa područja Opštine Tivat koja se fokusira na održivim principima, rješavanju problema i kreiranju dobrog ambijenta za prirodu, turiste i lokalnu zajednicu odlučeno je da budu Tivatska Solila.

Dalibor Ševaljević

Neki od pomenutih 15 kriterijuma su:

• Turistička politika – destinacija posjeduje javno dostupnu, višegodišnju turističku poliku ili strategiju koja se odnosi na ekološka, estetska, socijalna, kulturna i ekonomska pitanja, kao i pitanja kvaliteta, zdravlja i bezbjednosti.
• Zagađenje vazduha – zagađenje vazduha se na adekvatan način tretira, uticaji zagađenja vazduha povezanih sa turizmom se efikasno kontrolišu.
• Promocija lokalnih proizvoda i usluga – podržava se uključivanje lokalnih zanatlija, proizvođača i pružalaca usluga u lanac turizma u skladu sa principima fer trgovine; promovišu se lokalni i održivi proizvodi koji podržavaju prirodu, kulturu, lokalni identitet i lokalnu ekonomiju.
• Standardi održivosti – Međunarodno priznati standardi održivosti koji su u skladu sa kriterijumima GSTC-a za turistička preduzeća promovišu se od strane destinacije ili poslovnog sektora.
• Pitanja vezano za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, prirodu i pejzaž, tretiranje otpada itd.

Marko Smodlaka

Prijava za 2020 Sustainable Top 100 Destinations se mogla popuniti do 1. jula, dok se povratna informacija očekuje 1. septembra, a zvanično proglašenje destinacija koje će se naći na finalnoj listi biće u oktobru. Destinacije koje budu izabrane u Top 100 biće kvalifikovane i za nagradu najboljih održivih destinacija koje će biti predstavljene na Global Green Days Destinations u proljeće 2021. u Bodrumu u Turskoj.

“Turistička organizacija Tivat se ovom prilikom zahvaljuje svim saradnicima, kolegama iz: Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, zatim preduzećima DOO „Komunalno” Tivat, Brand New Tivat, Služba zaštite i spašavanja, Agencija za zaštitu životne sredine, strateškim partnerima Porto Montenegro i Luštica Bay kao i NVO Expeditio koji su pomogli u apliciranju i u saradnji sa kojima smo postali potencijalni dobitnici na listi TOP 100 održivih destinacija za 2020.” – ističe se u saopštenju.

Takmičenje Sustainable Top 100 Destinations održava se šesti put zaredom i ima za cilj da prikaže turističke priče i primjere dobre prakse održivog razvoja lokalnih i regionalnih destinacija, kao nadahnjujuće primjere drugima, organizatorima putovanja i turistima. Kroz izvještavanje o određenom broju kriterijuma organizacije Green Destinations i njihove internet platforme omogućava se destinacijama da rade na jačanju održivosti turizma, izbjegavanju masovnog turizma, a takođe pomaže u unapređivanju turizma, upozoravanjem destinacija na skrivene opasnosti povezane sa razvojem turizma.

Marko Smodlaka

Objavljivanjem godišnje liste i dijeljenjem dobrih praksi i priča o uspjehu destinacija, Green Destinations želi prepoznati inicijative koje turističke destinacije čini održivijim, odgovornijim i atraktivnijim sa stanovišta iskustva turista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *