OD DANAS NA SNAZI PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA BUKE

Prema pravilniku, komunalni policajci obilaze teren samoinicijativno ili po zahtjevu građana, obavljaju mjerenje buke u i van ugostiteljskog objekta, ovlašćeni su da sačine zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju …

Danas počinje primjena Pravilnika o graničnim vrijednostima buke, načinima mjerenja unutar i van ugostiteljskih objekata, kao i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka. Nivo buke izvan objekta ne smije da prelazi graničnu vrijednost od 65 dB(A)Laeq, a kontrolu i mjerenje obavljaju službenici komunalne policije i komunalna inspekcija.

Prema pravilniku, komunalni policajci obilaze teren samoinicijativno ili po zahtjevu građana, obavljaju mjerenje buke u i van ugostiteljskog objekta, ovlašćeni su da sačine zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, izdaju prekršajni nalog i podnose zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti nivoa buke, u skladu sa zakonom. Ukoliko komunalni policajac utvrdi nepravilnosti iz nadležnosti drugih propisa, ovlašćen je da obavijesti drugi nadležni organ (komunalna inspekcija, lokalna turistička inspekcija i dr.) radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Limitator jačine zvuka je elektronski regulator koji se instalira na uređaju preko kojeg se emituje muzika, zbog ograničavanja jačine zvuka, odnosno, iz ugostiteljskog objekta do nivoa propisane vrijednosti.

Instaliranje limitatora i obezbjeđivanje zvučne izolacije kako nivo buke izvan objekta ne bi prelazio graničnu vrijednost od 65 dB(A)Laeq, obavljaju ovlašćene organizacije akreditovane za mjerenje buke, kojih u Crnoj Gori ima četiri – “Sigurnost”, “Montinspekt”, “CETI”, “Institut za javno zdravlje”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *