ONE CRNA GORA

Od decembra 2021. kompanija One Crna Gora DOO dio je 4iG PLC, jedne od vodećih kompanija na mađarskom ICT tržištu i jedne od vodećih grupa u mađarskoj digitalnoj ekonomiji baziranoj na znanju.

One ima značajnu infrastrukturu, pružajući usluge visokog kvaliteta sa 432 baznih stanica. Pokrivenost 4G mreže u odnosu na populaciju je 98%. Kompanija One je dva puta zaredom dobila prestižno priznanje BEST IN TEST na nezavisnom mjerenju kvaliteta mobilnih mreža u Crnoj Gori koje je sprovela međunarodna kompanija UMLAUT, kao najbolja mobilna mreža na testu, tokom dva ciklusa mjerenja u 2020. i 2021. godini.

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *