Institut “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo

Zdravstveni institut

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Balkanu. Začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i postao je jedan od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba.

Medicina     

Zdravstvena ponuda Instituta Igalo bazirana je na višedecenijskom iskustvu u liječenju stotina hiljada pacijenata, visokoobrazovanom multidisciplilnarnom medicinskom timu koji primjenjuje savremeno medicinsko znanje i terapeutske vještine kombinujući ih sa ljekovitim blatom i mineralnom vodom na obali mora, u blagodetima mediteranske klime. Rezultati koje postižemo u liječenju i rehabilitaciji vrlo su pozitivni, a tome u prilog govore procjena stanja na kraju liječenja, ankete gostiju, te tendencija ponovnog dolaska velikog procenta klijentele.

Institut Igalo – Oaza zdravlja i dobrih osjećaja- Smještaj 

Svim gostima, koji u Institut Igalo dolaze zbog zdravstvenih poteškoća, kao i onima koji dolaze na odmor, nudimo ugodan ambijent i činimo sve da se gosti dobro osjećaju. Lijepo uređeni smještajni kapaciteti lječilišta garantuju da ćete se u Institutu Igalo osjećati kao kod kuće. Sa zdravstvenim centrom čini srce ponude liječilišne djelatnosti za uspješan oporavak pacijenata i njihovo uključivanje u svakodnevni život. Institut Igalo u svoja dva odvojena kompleksa (I i II Fazu) smještajnih kapaciteta 1450 ležajeva, gostima stavlja na raspolaganje brojne sadržaje i usluge. Udaljenost između objekata je oko 250 m, a nalaze se u neposrednoj blizini mora.

Dodatna ponuda  

Ukoliko želite da organizujete predavanje, seminar, kongres, svečani prijem ili društveni susret, ples, modnu reviju – Institut Igalo je prikladno mjesto za Vas. Pored toga što brinemo o Vašem zdravlju kroz preventivno-rehabilitacione programe, Institut Igalo Vam nudi čitavu lepezu proizvoda za sve uzraste, prilagodljivih Vašim potrebama i željama. 

Pripreme sportista i ekipa

Institut Igalo ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju priprema sportskih ekipa, čemu odgovaraju idealni klimatski uslovi – blaga mediteranska klima pogoduje treninzima na otvorenom. Uz činjenicu da je Herceg-Novi sam po sebi sportski grad, a Igalo rijetko aktivno mjesto i u zimskom periodu, izražavamo punu spremnost da obezbijedimo optimalne uslove za sportske pripreme i stojimo vam na raspolaganju za sve vrste dogovora.

U okviru sopstvenih kapaciteta, sa dodatnim sportskim terenima u neposrednoj blizini, mi smo spremni da vas dočekamo i obezbijedimo optimalne uslove za sportske pripreme. Na raspolaganju su Vam:

  • Smještajni kapaciteti
  • Visokoprofesionalna kuhinja sa bogatom ugostiteljskom ponudom, u kojoj se akcenat stavlja na zdrav način ishrane
  • Terapijski blok
  • Sportski bazen
  • Teretana, polivalentna sala za više sportova, sauna
  • Mogućnost ljekarske i fizioterapijske asistencije
  • Rehabilitacija sportskih povreda
  • Opremljene sale za sastanke i video analizu
  • Vlastita agencija InIg za organizovanje transfera i izleta

Titova vila „Galeb”

U sklopu Instituta Igalo nalazi se i kompleks koji je nekada pripadao doživotnom predsjedniku SFR Jugoslavije Josipu Brozu Titu. Ovaj kompleks je poznat pod nazivom vila „Galeb” koja je sagrađena 1976. godine. U njoj je predsjednik Tito boravio 4 puta u zvaničnoj posjeti.

Dugo godina objekat Titove vile “Galeb” nije bio u funkciji. U želji da se ovaj objekat približi posjetiocima, osposobili smo jedan njegov dio. Posjetioci su u mogućnosti da vide prostore u kojima je Tito sa svojim saradnicima i gostima održavao sastanke, gledao filmove, jedan od apartmana u kojima su boravili njegovi bliski saradnici, kao i njegov i apartman njegove supruge Jovanke, koji su ujedno i najekskluzivniji dio Titove vile.

Institute for physical medicine, rehabilitatiton and rheumatology „Dr Simo Milosevic“ JSC Igalo, is one of the largest and the most famous institutions for multidisciplinary spa treatment on the Balkan. It is a pioneer of the modern physical and preventive medicine, rehabilitation, talasotherapy and wellness, and became one of the leading international centers for rehabilatation of children, adults and seniors.

Medicine – The health offer of the Institute Igalo is based on decades-long experience in treatment of hundreds of thousands of patients, a highly-educated multidisciplinary medical team, which applies contemporary medical knowledge and therapeutic skills in combination with healing mud and mineral water at the sea coast, in addition to benefits from the Mediterranean climate. The results we achieve in medical treatment and rehabilitation are very positive, in support of which are the assessments of patients’ health condition performed at the end of treatment, questionnaires filled-in by guests, and the tendency of repeat arrivals in high percentage of our clients.

Accommdation facilitiesWe offer a pleasant environment to all guests coming to the Institute Igalo either for the reason of health problems, or just to spend their vacation, and do our best to make them feel good.

Nicely arranged accommodation facilities make you feel at the Institute Igalo like you are at home. Together with the health center, they make our core offer of rehabilitation treatments aimed at successful recovery of patients and their inclusion in eveyday life.

With its two detached building complexes (Phase I and Phase II facilities), with an accommodation capacity of 1450 beds, the Institute Igalo offers its guests numerous amenities and services.

The building complexes are at a distance 250 meters between each other, and both of them are situated very close to the sea.

Additional offerIf you wish to organize a lecture, seminar, congress, formal reception or social event, dance, fashion show – the Institute Igalo is the right place for you .Besides taking care about your health through the preventive-rehabilitation programs, Institute Igalo offers to you a wide variety of products for all ages, adjustable to your needs and wishes.

Kontakt podaci/Contact details

 

Phone

+382 31 658 555

Fax

+382 31 332 725

 Email

[email protected]

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *