Gradsko pozorište Podgorica

Gradsko pozoriste

Inicijativom Vasilija Ivanoviča Šćućkina, pozorišnog reditelja i utemeljivača mnogih pozorišta u Crnoj Gori, 1951. godine je u Titogradu osnovano Pionirsko pozorište. Pripreme za početak rada novog pozorišta su vršene u prostorijama bioskopa “Kultura”. 12. januara je održana prva premijera, “Crvenkapa”, u režiji Mirka Sirnića. 1959.godine Pionirsko pozorište se integrisalo sa Dječijom bibliotekom u Pionirski kulturni centar.

Pozorište se osamostalilo 1994. godine i dobilo ime Dječije pozorište. Formiranjem Večernje scene koja od decembra 1999. godine djeluje sa Dramskom scenom za djecu i Lutkarskom scenom za djecu, Dječije pozorište je započelo proces transformacije u Gradsko pozorište.

Na sjednici Skupštine Opštine Podgorica 27.12.2002. godine, usvojena je Odluka o osnivanju Javne ustanove »Gradsko pozorište«-Podgorica , a na osnovu Elaborata o opravdanosti potrebe osnivanja JU »Gradsko pozorište« od oktobra 2002. godine.

Elaboratom je utvrđena opravdanost i potreba za osnivanjem Gradskog pozorišta i isti sadrži: ciljeve radi kojih se osniva pozorište; društvene potrebe za vršenjem pozorišne djelatnosti; program obavljanja pozorišne djelatnosti sa programskom orijentacijom i uslove za osnivanje pozorišta u pogledu: poslovnog prostora, opreme, kadra i neophodnih sredstava za osnivanje i obavljanje djelatnosti pozorišt

Donošenjem Odluke osnivača -SO Podgorice o osnivanju Javne ustanove »Gradsko pozorište«, stvorene su pretpostavke za transformaciju JU »Dječije pozorište« u JU »Gradsko pozorište«, kao stalnog repertoarskog pozorišta. Transformacija JU »Dječije pozorište« u JU »Gradsko pozorište« je uslovila imenovanje novih organa upravljanja: Pozorišnog savjeta (umjesto upravnog odbora) i umjetničkog direktora; obavezu donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, kao i pozorišnih pravila kojima se utvrđuju normativi i standardi vezani za obavljanje djelatnosti, kategorizacija dramskih umjetnika i druga pitanja od značaja za rad pozorišta.

Gradsko pozorište prikazuje predstave na tri scene: Dramskoj sceni za djecu, Lutkarskoj sceni za djecu i Večernjoj sceni.

Širok raspon dramskog izražavanja svrstava Gradsko pozorište u rijetku grupu teatara koji imaju snage i umjetničkog potencijala da programski djeluju u tako različitom dijapazonu estetskih okvira. Napor ove pozorišne kuće da predstavi brojne pozorišne forme, tehnike i žanrove, predstavlja poseban kvalitet. Time Gradsko pozorište obogaćuje crnogorsku pozorišnu scenu i značajno doprinosi razvoju ukupnog teatarskog i kulturnog ambijenta Crne Gore.

Adresa : Bokeška broj 2
Telefon : +382 20 665 085
Biletarnica : +382 20 664 237
Predstave Gradskog pozorišta  se u Podgorici igraju u KIC-u “Budo Tomović”

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bokeška 2, Podgorica
Podgorica
Get directions