Tre sorele

U Prcnju je postojala kuća, na kojoj su zazidana tri prozora, sa kojih su nesrećne djevojke gledale ka pučini, očekujući povratak jednog istog čovjeka, u koga su sve tri bile zaljubljene.

Legenda o Tre Sorele– priča je o tri vjerne sestre koju su svu ljubav ovog svijeta podarile jednom čovjeku – i to istom.

Kako sama legenda kaže ovo je priča o tri sestre nadaleko poznate po svojoj ljepoti, poštenju, čestitosti i vrijednoći. O tri djevojke Fiomeni, Gracijani i Rini (najvjerovatnije pripadale porodici Buća), koje su svoju ljubav poklonile mladom kapetanu Jerku Novanjaninu.

U nekim spisima se može pronaći podatak da su njihova imena bila Nera, Bjanka i Roza.

Jerko, hercegnovski mornar nestalne prirode, nikako nije mogao da se odluči koja od sestara mu se najviše sviđa, i riješio je da se na svom brodu otisne na dugu plovidbu da bi o svemu dobro razmislio. A sestru, koja ga bude čekala na povratku, uzeće za ženu. Sestre su strpljivo čekale, na svojim prozorima svaki brod, svaki jedrenjak nadajući se da je upravo jedan od njih doveo i kapetana Jerka, jedinog čovjeka kojem su one poklonile ljubav. I napravile dogovor…

 

Ranko Maraš photo

Da će kada jedna od njih umre, druge zazidati prozor, kako bi eto i Jerko, kad se bude vraćao mogao da vidi da sestra čiji je prozor zapatan nije više živa. Da ga ne čeka više.Prošla je i mladost, a one su čekale i čekale. Kada je najstarija sestra umrla, ostale su zazidale njen prozor, jer više kroz njega nije imao ko da gleda. Zatim je i druga sestra umrla, ne dočekavši svog mornara, – treća sestra je sa suzama u očima zazidala i njen prozor. Kada je najmlađa Roza napustila ovaj svijet, više nije bilo nikog, ko bi mogao da zazida i njen prozor, te je on ostao otvoren.

Jerko se zauvijek izgubio… A u Prčnju je i danas sačuvana palata sa dva zatvorena prozora. Ovu palatu mještani i danas nazivaju “Tre sorelle” (Tri sestre).

Palata “Tre sorelle” potiče iz XV vijeka i jedan je od rijetkih spomenika arhitekture u gotičkom stilu u Bokokotorskom zalivu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *