Država kreće u borbu protiv nelegalnog izdavanja smještaja

Država kreće u borbu protiv nelegalnog izdavanja smještaja – Plan mjera obuhvatiće i Booking, Airbnb, stan na dan…

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je na sjednici da je to problem koji tišti sve, ističući da je privatni smještaj, odnosno prijava boravka turista i plaćanje neophodnih dažbina, oblast koja ima najveći poreski potencijal, ali i djelatnost u kojoj je siva ekonomija možda i najveća.
– Želimo da započnemo aktivnosti koje su vezane i za platforme Booking i Airbnb, koje su negdje dominantne na tržištu. Nakon uvođenja ovih platformi potpuno je promijenjen način na koji se smještaj izdaje i bukira – kazao je Damjanović.
Slijede, kako je naveo, aktivnosti kojima će pokušati da na najbrži mogući način povećaju poreski potencijal i obuhvat.
U diskusiju se uključio i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović navodeći da su čvrsti u namjeri da ovaj proces izvedu do kraja.
– To je nešto sa čim država kuburi poslednjih 30 godina i mislim da se iz godine u godinu gubi ogroman prihod koji je potpuno realan da ga prihoduje država – istakao je Đurović.
Kako stoji u dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade, u cilju boljeg regulisanja ove oblasti, kao i unapređenja kontrole Ministarstvo finansija će formirati međuresornu radnu grupu koju će činiti predstavnici nadležnih organa – Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava prihoda i
carina, Uprava za inspekcijski nadzor, Turistička organizacija i drugi, kao i reprezentativna udruženja poslodavaca kao što su Privredna komora, Udruženje poslodavaca i dr.
Grupom će rukovoditi predstavnici Ministarstva finansija, a glavni zadaci biće izrada plana aktivnosti na suzbijanju nelegalnog izdavanja smještaja u tekućoj godini, izrada softvera za elektronsku prijavu turista i kontrolu izdavanja smještajnih kapaciteta, kao i analiza neophodnih izmjena i dopuna propisa u ovoj oblasti radi unapređenja nadzora.
Kada je riječ i planu aktivnosti na suzbijanju nelegalnog izdavanja smještajnih kapaciteta u toku ljetnje turističke sezone, u fokusu će prije svega biti analiza podataka subjekata koji oglašavaju smještajne kapacitete na internet platformama (Booking, Airbnb i sl.) i subjekata prijavljenih u Centralnom turističkom registru.
– Nakon što se utvrdi koji subjekti se reklamiraju na pomenutim platformama, a nisu prijavljeni uslijediće kontrole turističke inspekcije i poreske inspekcije. Ukoliko kontrola ustanovi da je u pitanju slučaj nelegalnog izdavanja smještajnih kapaciteta, nadležne inspekcije će podnijetu prekršajni nalog zbog nezakonitog reklamiranja, kao i krivičnu prijavu zbog utaje poreza i doprinosa – navedeno je.
U fokusu će, takođe, biti kontrola transakcija kod poslovnih banaka u vezi sa izdavanjem smještaja putem platformi za posredovanje u izdavanju smještajnih kapaciteta. Uprava prihoda i carina će vršiti ciljane kontrole računa u poslovnim bankama putem kojih se vrše ove transkacije.
– Cilj je i uspostavljanje saradnje crnogorskih nadležnih državnih organa sa pomenutim platformama za posredovanje u iznajmljivanju smještaja. Ona će se zasnivati na direktnoj kuminikaciji zmeđu dvije strane, a platforme će biti tretirane kao partneri uz uvažavanje činjenice da one imaju ogromnu ulogu u dovođenju inostranih turista u Crnu Goru – pojašnjeno je.
Takođe, biće sprovedena medijska kampanja koja će upoznati javnost sa aktivnostima koje će biti sprovedene u toku ljetnje turističke sezone. Kampanja će podrazumijevati izradu i emitovanje TV reklama, kao i druge vidove komunikacije sa javnošću.
– Ovaj dokument će imati i jasno određenje svih nadležnih organa koji će biti zaduženi za sprovođenje aktivnosti, kako pojedinačno, tako i zajedno – stoji u dokumentu.
Još jedna važna stavka u borbi protiv suzbijanja nelegalnog smještaja je uvođenje softvera za kontrolu prijave i odjave turista i smještaja. Ovaj softver je u različitim oblicima prisutan u brojnim državama, te će se verzija koja bude razvijena za potrebe turističke privrede Crne Gore, bazirati na najboljim elementima svih postojećih. Zasnivaće se na informatičkoj vezi između nadležnih organa Ministarstva ekonomije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave prihoda i carina Crne Gore, Uprave za inspekcijski nadzor, i sl.
Softverska aplikacija najprije će morati da obezbijedi elektronsku prijavu i odjavu turista, kao i plaćanje turističke takse putem mobilne aplikacije.
– Na svim “pametnim” telefonima ili tabletima postojaće mogućnost instaliranja aplikacije koja će omogućiti, kako izdavaocu smještaja, tako i samom turisti, da izvrše svoju prijavu jednostavnim skeniranjem nekog od ličnih dokumenata (pasoš, lična karta). Dodatno, nakon registracije, postojaće mogućnost eletronskog plaćanja boravišne takse – pojašnjeno je.
Aplikacija će morati da obezbijedi i mogućnost kontrole turista na graničnim prelazima.
– Nakon registracije turista predmetni podaci će biti proslijeđeni Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije. Softver će omogućiti da službenici Uprave policije na graničnim prelazima prilikom izlaska turista iz Crne Gore, ektronskim putem prevlačenjem lične isprave turiste preko terminala, utvrde da li je on bio prijavljen i da li je platio boravišnu taksu. Ukoliko to ne bude slučaj lice će biti prekršajno kažnjeno a moraće da izmiri i sve obaveze po pitanju boravišne takse – navodi se u dokumentu.
Zahvaljujući aplikaciji kontrolu turista moći će da vrše i nadležni organi. To znači da će podaci o registrovanim turistima biti dostupni svim nadležnim organima koji na osnovu važećih propisa vrše kontrolu.
– Turistička inspekcija, odnosno druge nadležne inspekcije, će imati aplikaciju na tabletu koja omogućava da se jednostavnim skeniranjem ličnog dokumenta bilo kog turiste utvrdi da li je on registrovan i da li je platio boravišnu taksu.
Na kraju, jedan od zadataka ovog sftverskog rješenja biće analiza podataka internet platformi. Naime, kako je navedeno, softver će imati mogućnost prikupljanja i analize javno dostupnih podataka sa elektronskih platformi (Booking, Airbnb, stan na dan i sl.), koje se bave posredovanjem u izdavanju smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori.
– Sistem će analizirati informacije koje se odnose na činjenice da li je izdavalac smještaja koji se reklamira na nekoj
od platformi registrovan u Centralnom turističkom registru, cijene po kojima se izdavanje smještaja oglašava, kao i popunjenost određene smještajne jedinice – piše u dokumentu.
U cilju izrade softvera, Ministarstvo finansija kao nosilac projekta će započeti aktivnosti angažovanjem lica koje će napraviti neophodnu projektnu dokumentaciju za njegovu izradu (projektni zadatak, tehničku specifikaciju i sl.). Na osnovu ove dokumentacije radna grupa će uobličiti konačnu verziju tenderske dokumentacije i pristupiće se raspisivanju javnog konkursa za nabavku softvera.
Još jedan korak u reguliasnju oblasti izdavanja smještaja jeste izmjena propisa i informatičkih sistema. Kako je pojašnjeno, sve aktivnosti na unaprjeđenju nadzora i kontrole u oblasti izdavanja smještajnih kapaciteta će iziskivati i unapređenje i usklađivanje zakonodavnog okvira.
– Radna grupa će identifikovati sve propise koji će morati pretrpjeti izmjene, kako kada su u pitanju zakonski tekstovi, tako i pozakonski akti. U tom cilju će biti izrađen plan izmjena propisa koji će biti prezentovan u vidu informacije Vladi, kao i resornim ministarstvima koji će biti zaduženi za procesuiranje neophodnih izmjena i dopuna. Takođe, radna grupa će identifikovati i neophodne izmjene u informatičkim sistemima nadležnih organa koje su neophodne da se sistem kontrole zasnovan na novom softverskom rješenju efikasno sprovede u praksi – zaključeno je.
Izvor :  ekapija.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *