Američki Crveni krst u Crnoj Gori

Kako je izgledala Crna Gora fotografije misije američkog Crvenog krsta

Prva ekipa američkog Crvenog krsta od deset ljekara, četrnaest medicinskih sestara i jedan zubar   stigla je  8 januara 1919. godine u Kotor brodom iz Tulona.

Ekipom je rukovodio major Elliot.G. Dexter. Sa sobom su dopremili 450 tona razne medicinske opreme, ljekova, obuće, odjeće, hrane  i 60 tona goriva za 23 motorna vozila raznih kategorija. Planirano je da ovo bude akcija hitne  pomoći, sa ugovorom na 6 mjeseci i ciljem da se otvore  besplatne narodne kuhinje, podijeli obuća i odjeća, kao i da se obave najpotrebnije ljekarske usluge.

Jedina postojeća  funkcionalna bolnica u Crnoj Gori u to vrijeme bila je na Cetinju, u koju je ACK odmah ušao. Druga bolnica aktivirana je  u Podgorici 31 januara 1919.godine,  zatim u Nikšiću 17. februara i u Kolašinu početkom aprila, sa ukupno 197 kreveta. U Podgorici  je prvo postavljeno 60 kreveta u jednoj staroj vojnoj baraci, a kasnije bolnica je preseljena u bivšu rezidenciju princa Mirka, dvor na Kruševcu. Prizemlje je služilo za preglede i prijem bolesnika i smještaj ljekara, prvi sprat za operacije i ostale ljekarske intervencije, a drugi sprat za oporavak bolesnika i kvartir za medicinske sestre. Otvoreno je i nekoliko dispanzera, dok su istovremeno medicinske sestre, koje je predvodila Georgia Greene, obilazile bolesnike u njihovim kućama. Aktivnosti su se uglavnom odvijale u ova četiri grada, dok su manje grupe povremeno odlazile do Grahova i Bara.

Na sledećim fotografijama je ono što su pripadnici US Crvenog krsta zabilježili foto aparatom po Crnoj Gori :

Podgorica , mart 1920.godina

Podgorica, 11.septembar 1919.godina

Podgorička ulica, 11.septembar 1919.godina

Kotor, 25.septembar 1919.godina

Zgrada Američke bolnice u Tivtu 1920.godina

Ostrva Sv.Đorđe i Gospa od Škrpjela, januar 1920.godina

Za transport hrane i ljekova koristili su staru austrijsku žičaru Kotor – Njeguši , januar 1920.godina

Podgorica, prodavač hleba na ulicama – 21.januar 1920.godina

Američki Crveni krst bio je smješten u ljetnikovcu knjaza Mirka Petrovića na Kruševcu u Podgorici – 24.januar 1920.godina

Kotor, 2.avgust 1920.godina

Rijeka Crnojevića,  jun 1920.godine

Podgorica, naselje na Ribnici februar 1920.godina

Podgorica, ulična prodaja mlijeka i mliječnih prerađevina – septembar 1920.godina

Pijaca u Podgorici – avgust 1920.godine

Obala Ribnice – 24.januar 1920.godina

Obala Ribnice i dio Stare varoši – februar 1920.godina

Učesnici bitke na Grahovcu 1858.godine – Cetinje 1920.godina

Virpazar – 6.januar 1920.godina

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *